Plánovaná vystoupení

30.11.2019           adventní koncert Neustupov        
6.- 8.12.2019       zájezd do Kostnice - vystoupení s orchestrem Musikschule Konstanz
15.12.2019          adventní koncerty Maršovice a Galerie Špejchar Želeč
20.12.2019          Rybovka s komorním orchestrem H. Hýnové v malém sále DON Tábor
22.12.2019          Rybovka s Bolechem v děkanském kostele v Táboře
27.12.2019          vánoční koncert Klokoty 

Zpíváte rádi?

DOMINO hledá nové hlasy !!!
Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem je vítána, není však podmínkou.
Přijďte se podívat na zkoušku (neděle od 18 hodin v ZŠ B.Bolzana) 
ať zjistíte, jak to u nás funguje :-)
Kontaktujte nás na tel. 731 414 660 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, 
že nás v červnu 2018 navždy opustila dlouholetá 
předsedkyně sboru a naše dobrá kamarádka 
Vlaďka Valešová