DOMINO ŽIJE A STÁLE ZPÍVÁ
zkoušíme on-line pravidelně každou neděli od 18 hodin.
Výsledky naší práce najdete na you tube
Carol of the Bells
Live stream Rybovky s Bolechem
K Bohu (on-line nahrávka s Járou Bártou)
Thank you for the Music společná on-line nahrávka pro 100 zpěváků s kostnickým sborem Chorohnenamen
Na tom bošileckým mostku - nyní v editaci

 

Zpíváte rádi?

DOMINO hledá nové hlasy !!!
Předchozí zkušenost se sborovým zpěvem je vítána, není však podmínkou.
Momentálně zkoušíme on-line, zveme všechny pěvecké nadšence, aby se k nám připojili!
Kontaktujte nás na tel. 731 414 660

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, 
že nás v červnu 2018 navždy opustila dlouholetá 
předsedkyně sboru a naše dobrá kamarádka 
Vlaďka Valešová