7.- 9.10.2022 zájezd do Kostnice

4.1.2023


Trojstranný koncert Konstanz- Paris- Tábor
Na pozvání kostnického sboru Chorohnenamen přijel do Kostnice pařížský sbor Amalgam a táborské Domino
Fotodokumentace zde

Děkujeme za finanční podporu města Tábor z dotačního programu
"Na podporu cestovního ruchu města Tábora
z prostředků Česko- německého fondu budoucnosti.


Úvodní setkání sborů v pátek 7.10.2022 v radniční galerii bylo srdečné a bezprostřední a účastníci byli uvítáni panem Martinem Schröpelem, městským referentem pro občanské aktivity a zahraniční kontakty Kostnice. Všichni vnímali velkou otevřenost a podporu, s jakou město Kostnice přistupuje k mezinárodním kontaktům a občanským aktivitám naplňujícím cíle partnerství

Jazzový sbor Amalgam z Paříže, pop-rock zpívající Chorohnenamen z Kostnice a všeobecně zaměřené Domino z Tábora sestavily program společného koncertu, který se konal v sobotu 8.10.2022 v budově zvané „Konzil“, gotickém kupeckém domě v přístavu u Bodamského jezera v historickém centru Kostnice. Sál o 300 místech byl zaplněn a takto četné publikum bylo pro účinkující sbory velkou vzpruhou ale i závazkem

Každý sbor vystoupil se samostatným blokem asi 25 minut a v závěru programu se pak sbory spojily v téměř stočlenné těleso a zpívaly společně. Centrální pozici měla píseň Thank You for the Music, poté zazněly písně po jedné z každé země. Francouzský šanson Couleur café, německá rocková balada Engel a česká lidová Jedna je cestička k Táboru. Byli jsme dojati, když nám francouzští a němečtí přátelé zpívali tuto píseň již první večer, zpaměti a s dokonale zvládnutou českou výslovností. Při společném provedení na koncertě se pak podobné pocity šířily publikem, v němž se nacházelo také několik českých a slovenských krajanů. Hudba a píseň, když vychází ze srdce, překračuje hranice a spojuje národy. Je to stará a stále platná pravda.

 Pěvecký sbor DOMINO Tábor svým vystoupením důstojně reprezentoval město Tábor.Skvělým výsledkem pak bylo pozvání od pařížského sboru Amalgam k návštěvě Paříže a společnému vystoupení.Spolupráce s pěveckým sborem Chorohnenamen, která již trvá mnoho let byla opět podpořena a povzbuzena osobním setkáním, společnou přípravou a realizací vystoupení i společně prožitým bohatým doprovodným programem

Další fotografie k článku